Pages

Tuesday, January 1, 2008

Love (mama)

March 10, 2006

LOVE (mama)

Haiku para kay mama:

Nothing is greater

than my love

for my dear mother

_______________________

Mahal ko ang mama ko

mas mahal ko siya kaysa sarili ko

wala ng mas hihigit pa sa mga ina

para sa akin perpekto sila

__________________________

Mahal ko ang mama ko

________________________

Mahal na mahal...

No comments:

Post a Comment

A pen is mightier than a sword especially when sharpened

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...