Pages

Saturday, September 17, 2011

Why ?!

Rode a bus on my way home,
an approximately 2.5 hours worth of bus ride
turned into a public performance of
 excruciating wailing from an infant.

I am shorri... (cue gloria epek)
Gabi na at gusto ng magpahinga ng lahat
kahit man lang sa bus but 
no no no no.

May mga magulang na di nag-iisip.
Isakay ba ang batang nakatube dress
sa isang halos nagyeyelo na airconditioned na bus?
At nakatayo sila.

Bakit mo isasakripisyo ang welfare ng
infant dahil lang sa gusto niyo ng ginhawa?
Nag-ngangangawa na nga ang bata,
naistorbo pa ang ibang pasahero
at nasayang pa pamasahe niyo.

Napilitan sila bumaba ng mas maaga
dahil hindi talaga mapatahan ang bata.

Ewan ko ba sa mga magulang ngayon
kung anu-ano pinapasuot sa bata
kahit hindi akma masabi lang na postura.

Alam naman na uulan,
naka-tube ang bata,
kahit ba man lang baunan ng jacket.

Ang pinaklamasaklap,
na-trauma na ang bata sa public transpo.

Oo hindi ako mahilig nor natutuwa sa bata
pero
marunong ako maawa at umunawa.

Sana may sentido comon yung mga magulang.

No comments:

Post a Comment

A pen is mightier than a sword especially when sharpened

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...