Pages

Friday, January 4, 2008

Attapulgita story

July 01, 2006

Attapulgita Story

Si Attapulgita
laging nasakit ang tiyan
Kruk kruk dito
kruk kruk doon
walang katapusang
pag-ikot
pag-sayaw
pag-tumbling
at
pag-wrestling
ng mga laman
ng tiyan niya.
___________________
Si Attapulgita
laging nagtatae
Papasok ng banyo'y
kuno't noo at pawisan
paglabas ganun pa din
May masamang amoy
pang kasama
__________________
Si Attapulgita
laging handa
may dalang gamot,
tissue at wet ones!
Mamili ka pa.
Di din niya
nalilimutan ang mapa
nakahighlight ang
location ng mga
pampublikong
inidoro para
mapadali ang paghahanap niya.
__________________
Si Attapulgita
masayang kasama
laging gutom
laging handa
at bigla-bigla
ding nawawala.

No comments:

Post a Comment

A pen is mightier than a sword especially when sharpened

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...